Termeni si conditii

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Folosirea site-ului i-wash.ro, presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor de mai jos. Acestea pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără o notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile de utilizare a Serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea Portalului.

ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către i-wash.ro, prin intermediul site-ului www.i-wash.ro către cumpărător.

ÎNREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA UNEI COMENZI

Prin lansarea unei programari (eletronic sau telefonic) prin intermediul site-ului, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care vânzătorul își desfășoară operațiunile (electronic sau telefonic).
Lansarea unei programari (electronic sau telefonic) nu presupune automat și confirmarea programarii. Confirmarea unei programari se face după verificare si doar telefonic sau electronic (e-mail);

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de catre site pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
i-wash.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei de comunicare dintre utilizator si acesta.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate utile, în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său . În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.
i-wash.ro nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.

REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declară următoarele: va depune toate diligenţele rezonabile pentru realizarea scopului site-ului; cu toate acestea, vor putea exista întreruperi în funcţionare, din orice motive; este interzisă prin intermediul site-ului încălcarea dreptului de autor aparţinând terţilor; pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, date de geolocalizare/date de trafic.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, i-wash.ro are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.
Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiara, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice, informarea clientilor privind evolutia si starea efectuarii serviciului.
Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a i-wash.ro si cu utilizarea si prelucrarea de catre i-wash.ro pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, servicii de plata / bancare.
Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale. Clientii au dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, inaintata catre sediul i-wash.ro.
Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

UTILIZAREA ILEGALĂ sau INTERZISĂ

Este interzisa orice utilizare a continutului acestui site in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentele Termene si Conditii sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

LIMITĂRI de ORDIN TEHNIC ale SERVICIILOR

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

FORȚA MAJORĂ

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

INFORMATII DESPRE PRODUSE SI SERVICII

Aceste pagini constituie o prezentare generala a gamei de servicii oferite de catre i-wash.ro. Imaginile de pe site sunt cu titlu de prezentare si nu atrag responsabilitatea i-wash.ro

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă.